Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

Hợp tác xã nông lâm nghiệp và dịch vụ Trường Xuân

Số 26, thôn An Bình, xã Ea Tyh, huyện Eakar, tỉnh Dawk Lăk, Đắk R'lấp, Đắk Lắk

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch